Xantispharma

Všeobecné podmínky
Ceny a informace

Všechny uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH a s výhradou zjevných programových a překlepových chyb. Neneseme odpovědnost za (barevné) odchylky způsobené kvalitou vaší obrazovky. Pokud jsou účtovány náklady na dopravu, bude to uvedeno jasně, včas a před uzavřením smlouvy.

Provádění dohody

Na webových stránkách je jasně, včas a před uzavřením dohody uvedeno, jakým způsobem a v jaké lhůtě bude probíhat dodání. Dodání proběhne v každém případě do 30 dnů. Pokud zboží není k dispozici (včas), budete o tom informováni. V takovém případě můžete souhlasit s novým termínem dodání nebo s nabízenou alternativou, případně můžete smlouvu bezplatně vypovědět.

Právo na odstoupení od smlouvy

Poté, co jste vy (nebo jiná osoba ve vašem zastoupení) obdrželi zboží, můžete od smlouvy odstoupit, a to do 30 dnů bez udání důvodu. Můžete použít standardní formulář pro odstoupení od smlouvy (viz příloha 1 níže), ale nejste povinni tak učinit. Pro posouzení zboží si jej můžete vyzkoušet ve fyzickém obchodě. Pokud posouzení přesáhne rámec toho, co je k tomu nezbytné, nesete odpovědnost za případné výsledné snížení hodnoty. Pokud toto dodržíte, obdržíte ihned a do 14 dnů celou kupní částku včetně případných nákladů na dopravu. Po vašem oznámení o odstoupení od smlouvy nám musíte zboží do 14 dnů vrátit. Přímé náklady na vrácení zboží jdou na váš účet.

Platba

Platba musí být provedena v souladu s postupem objednání a jakýmkoli způsobem platby uvedeným na webových stránkách Pokud nesplníte platební povinnost, budeme vás o tom informovat a vy máte ještě 14 dní na splnění platební povinnosti. Pokud ani v této 14denní lhůtě platbu neprovedete, dlužíte zákonný úrok a jsme oprávněni účtovat dodatečné náklady na soudní vymáhání.

Záruka a shoda

U nás máte nárok na zákonnou záruku. Zaručujeme, že zboží splňuje stanovené specifikace a požadavky na kvalitu, které můžete očekávat.

Reklamace

Pokud máte reklamaci, sdělte nám ji co nejdříve (viz kontaktní údaje výše). Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji a do 14 dnů obdržíte věcnou odpověď.

Závěrečná ustanovení

Touto volbou příslušnosti není dotčena ochrana, kterou požíváte podle imperativních právních předpisů v místě vašeho bydliště. Pokud pravidla imperativního práva nerozhodují jinak, budou všechny spory, které mohou vzniknout z této smlouvy, řešeny u příslušného soudu v obvodu, kde se nachází

Xantispharma
Logo
Porovnat položky
  • Celkem (0)
Porovnat
Nákupní košík