Xantispharma

Zásady vracení peněz a vrácení peněz
1.1 Jaké je právo na odstoupení od smlouvy?

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy (prostřednictvím internetu). To znamená, že svůj nákup můžete zrušit v určité lhůtě, tzv. lhůtě na rozmyšlenou. Tato lhůta je ze zákona stanovena na 14 kalendářních dnů, my vám však nabízíme lhůtu na rozmyšlenou v délce 30 kalendářních dnů. Pokud tohoto práva v této lhůtě využijete, zajistíme, aby vám byla vrácena kupní částka odpovídající vráceným výrobkům. Pokud vrátíte celou objednávku, budou vám rovněž vráceny veškeré zaplacené náklady na dopravu a transakci. Při částečném vrácení vám nebudou uhrazeny náklady na dopravu a transakci.

Upozorňujeme, že z práva na odstoupení od smlouvy existují výjimky, které si můžete přečíst v části 1.7 níže.

1.2 Začátek lhůty na rozmyšlenou

Nabízíme lhůtu na rozmyšlenou v délce 30 kalendářních dnů. To znamená, že máte 30 kalendářních dnů na to, abyste se rozhodli, zda je pro vás produkt vhodný. Pokud si přejete výrobek vrátit, můžete nám to oznámit během doby na rozmyšlenou a poté máte 14 kalendářních dnů od okamžiku oznámení na to, abyste nám balíček vrátili.

Vrátit jej můžete i bez předchozího oznámení, je však důležité, abyste nám balíček vrátili ve lhůtě na rozmyšlenou. Nezapomeňte k vrácenému balíčku připojit také prohlášení, že si přejete využít svého práva na odstoupení od smlouvy.

Vezměte prosím na vědomí, že lhůta na rozmyšlenou v délce 30 dnů začíná běžet až po dni, kdy obdržíte svůj výrobek. Pokud je vaše objednávka doručena několika samostatnými dodávkami, lhůta na rozmyšlenou začíná běžet až po dni přijetí poslední dodávky. Pokud byl balíček doručen vašim sousedům, lhůta na rozmyšlenou začne běžet, pokud jste tyto sousedy určili jako příjemce.

1.3 Jak můžete svůj nákup zrušit?

Ze zákona je lhůta na rozmyšlenou 14 kalendářních dnů. Chápeme, že je obtížné se rozhodnout během 14 kalendářních dnů. Proto jsme dobu na rozmyšlenou prodloužili na 30 kalendářních dnů. Výše jsme uvedli, kdy těchto 30 dní začíná běžet.

Nákup můžete zrušit tak, že nás o tom budete informovat prostřednictvím následujících možností:

1. Informovat nás poštou nebo telefonicky; zavolat: +420739806763
E-mail: sales@xantispharma.cz
2. Vrácení zásilky s písemným prohlášením, ve kterém uvedete, že se odvoláváte na své právo na odstoupení od smlouvy. Adresa obchodu pro vrácení zboží: Havlíčkova 1490, 293 01 Mladá Boleslav.

(Upřednostňujeme krok 1, protože je to pro vás nejjednodušší varianta).

Pro zlepšení našich služeb nás samozřejmě zajímá důvod, proč jste od nákupu odstoupili, ale nikdy nebudete povinni důvod uvádět.

1.4 Kdy obdržíte své peníze zpět?

Snažíme se vám vrátit peníze co nejdříve. Vždy tak činíme způsobem, jakým jste původně zaplatili, a nikdy za to neúčtujeme žádné poplatky.

Peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dnů poté, co jste nám oznámili zrušení rezervace. Jsme však oprávněni

Peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dnů poté, co jste nám oznámili zrušení rezervace. S vrácením peněz jsme však oprávněni počkat, dokud neobdržíme výrobek zpět nebo dokud uspokojivě neprokážete, že byl odeslán, podle toho, co nastane dříve.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud je výrobek poškozen, můžeme odečíst částku za znehodnocení, níže si o tom můžete přečíst více.

1.5 Vrácení objednávky

Výrobky musíte vrátit ve lhůtě na rozmyšlenou, která činí 30 kalendářních dnů, nebo nám dát vědět, že tak chcete učinit. Pokud nás o vrácení informujete ve lhůtě 30 dnů, máte od tohoto okamžiku dalších 14 kalendářních dnů na to, abyste nám zásilku vrátili.

1.6 Odpisování

Za používání výrobku během doby na rozmyšlenou nesete odpovědnost vy. Pokud výrobek během doby na rozmyšlenou poškodíte, můžeme vám v určitých případech účtovat náklady na opravu nebo vyčištění výrobku, nebo pokud jej nemůžeme prodat jako nový. Za znehodnocení výrobku však odpovídáte pouze tehdy, pokud je to z důvodu, že jste překročili rámec toho, co bylo nezbytné pro zjištění jeho povahy, vlastností a fungování.

1.7 Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy.

Z práva na odstoupení od smlouvy existuje řada výjimek, a to:

Výrobky, které byly prodány zapečetěné z hygienických důvodů nebo z a hlediska ochrany zdraví a u kterých jste tuto pečeť po dodání porušili,

Xantispharma
Logo
Porovnat položky
  • Celkem (0)
Porovnat
Nákupní košík